RIYADH BRANCH

Riyadh - Exit 6
920023355
Customer.Care@Salama.com.sa
View on Map

RIYADH CLAIM CENTER

Riyadh - Exit 6
920023355
Customer.Care@Salama.com.sa
View on Map

SP BURAIDAH(JAWAZA )

شارع الاربعين مقابل الجوازات بريده
920023355
Customer.Care@Salama.com.sa
View on Map

SP RIYADH JAWAZAT

حي المربع - شارع الطبري - مقابل جوازات الرياض
920023355
Customer.Care@Salama.com.sa
View on Map

SP RIYADH MORROR

الروضة شارع حفصة بنت عمر
920023355
Customer.Care@Salama.com.sa
View on Map